ចក្ខុវិស័យរបស់ក្រុមហ៊ុន

Fardin Express គឺជាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកម្ពុជា និងបានបើកដំណើរការនៅប្រទេសចំនួន 7 នៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍​ដូចជា ប្រទេសកម្ពុជា ថៃ វៀតណាម ឥណ្ឌូនេស៊ី ​ម៉ាឡេស៊ី ហ្វីលីពីន និងសិង្ហបុរី ។ ហើយបានពង្រីកខ្លួនយ៉ាងលឿនទៅកាន់ប្រទេសដទៃទៀតក្នុងគោលបំណង ក្លាយជាក្រុមហ៊ុន Express ល្អបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។

អំពីក្រុមហ៊ុន

Fardin Express គឺជាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបចុងក្រោយផ្អែកលើការអភិវឌ្ឍនៃអុីនធឺណេត​ ហើយអាជីវកម្មចំបងផ្ដោតទៅលើ E-commerce។ រួមបញ្ចូលការផ្ញើរបញ្ញើរ ដឹកជញ្ជូន បញ្ញើរ ឃ្លាំងនិង ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ ព្រមទាំងអាជីវកម្មចម្រុះផ្សេងៗ គ្របដណ្តប់ទូទាំងទីក្រុង​ ឆ្លងកោះនិងបញ្ញើរអន្តរជាតិ។

ទីតាំងក្រុមហ៊ុន

ម៉ោងទៅយកទំនិញ

ច័ន្ទ ដល់ អាទិត្យ

7:30 ព្រឹក – 9:00 ព្រឹក

11:00 ព្រឹក – 1:00 រសៀល

3:00 រសៀល – 5:00 រសៀល